Bí đỏ hồ lô – 1kg

30.0001kg

Quy cách:

  • Túi 1 trái
  • Trọng lượng từ dao động khoản 1kg/trái

còn 4 hàng

chát zalo đi chợ 24 giờ