Cánh gà chiên giòn vị cay C.P

80.000400g

Thương hiệu C.P (Việt Nam)

Khối lượng 400g

chát zalo đi chợ 24 giờ