Hải Sản Các Loại

Bạch tuột đại

180.000

Hải Sản Các Loại

Cá chim 500g

95.000500g

Hải Sản Các Loại

Cá nục – 500g

43.000500g

Hải Sản Các Loại

Mực ghim – 500g

120.000500g

Hải Sản Các Loại

Mực lá – 500g

195.000500g
sale

Hải Sản Các Loại

Mực một nắng 1kg

360.0001kg
chát zalo đi chợ 24 giờ