Móng giò heo CP – móng trước

75.000500g

Loại sản phẩm Dựng heo trước

Thương hiệu C.P

Khối lượng 500g

chát zalo đi chợ 24 giờ