Sầu Riêng Dona Thái Đắk Lắk

80.0001kg

Quy cách đóng gói: theo trái 3-5kg trái

Sầu riêng bao ăn – không ngon đổi trái mới hoặc hoàn tiền

còn 50 hàng

chát zalo đi chợ 24 giờ