Ức gà phile CP – Đông lạnh

43.000500g

Quy cách đóng gói: hút chân không, cấp đông 500g

chát zalo đi chợ 24 giờ